IGNIS II.

Aplikacija za vodenje gasilske enote "Ignis" predstavlja revolucionarno rešitev za optimizacijo delovanja gasilskih enot v poklicnih gasilskih zavodih, ki prinaša številne prednosti in izboljšave. 

- Do 90% hitrejša obravnava in alarmiranje: S primerjavo s prejšnjimi ročnimi metodami se lahko z uporabo aplikacije "Ignis" doseže do 90% hitrejša obravnava in alarmiranje enot. To pomeni, da se nujni klici in opozorila lahko posredujejo in prejmejo v izjemno kratkem času, kar omogoča hitrejši odziv na nujne dogodke.

- Direktno opozarjanje prek POCSAG paging in SMS: Ignis omogoča neposredno opozarjanje gasilcev prek POCSAG paging sistema in SMS sporočil. To zagotavlja, da se gasilci obveščajo hitro in zanesljivo, kar je ključnega pomena v primeru nujnih intervencij.

- Popoln pregled nad dogodki, enotami in opremo na terenu: Aplikacija omogoča popoln pregled nad vsemi dogodki, enotami in opremo na terenu v realnem času. To omogoča boljšo usklajenost med gasilci, hitrejšo odločanje ter učinkovito uporabo virov.

- Upravljanje gasilskih postaj (147 modulov): Ignis vključuje impresivnih 147 modulov za upravljanje gasilskih postaj. To pomeni, da aplikacija pokriva širok spekter funkcij in potreb gasilske enote, kar prispeva k boljši organizaciji in učinkovitemu delovanju.

- Večja varnost za državljane in gasilce: Z uporabo Ignis-a se doseže višja raven varnosti za državljane in gasilce. Hitrejši odziv in boljša komunikacija omogočata hitrejše in bolj usklajeno ukrepanje v nujnih situacijah, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe in škodo.

- Situacijska ozaveščenost pred prihodom in po dogodku za analizo: Aplikacija omogoča situacijsko ozaveščenost pred prihodom na prizorišče in po dogodku. To omogoča boljšo analizo dogodkov, učinkovitosti ukrepov ter izboljšave za prihodnje intervencije.

Za več informacij in podrobno predstavitev funkcionalnosti ter prednosti aplikacije "Ignis" nas prosim kontaktirajte. Ta napredna rešitev je ključnega pomena za izboljšanje operativnih zmogljivosti gasilskih enot v poklicnih gasilskih zavodih ter zagotavlja višjo stopnjo varnosti za vse vpletene.

Naše delo

Naše delo pri snovanju aplikacije "Ignis" je bilo temeljito in zavzeto, saj smo se zavezali k ustvarjanju najboljše možne rešitve za optimizacijo delovanja gasilskih enot v poklicnih gasilskih zavodih.

V preteklih 10 letih smo neprestano razvijali in nadgrajevali aplikacijo, da bi zadovoljili rastoče potrebe in pričakovanja gasilcev ter zagotovili njihovo uspešno delovanje v najzahtevnejših situacijah.

Naš pristop k razvoju temelji na tesnem sodelovanju z gasilci iz različnih poklicnih enot. Zavedamo se, da so gasilci ključni uporabniki in imajo neprecenljivo izkušnjo ter vpogled v realne potrebe ter izzive na terenu. Zato smo jih vključili v celoten proces razvoja, od začetnega načrtovanja do končne implementacije.

Odpri smo za predloge in povratne informacije gasilcev, saj verjamemo, da je ta interaktivni pristop ključen za stalno izboljševanje aplikacije. Vsak predlog je za nas pomemben in, kjer je le mogoče, se trudimo te predloge uresničiti v naslednjih različicah aplikacije. Tako zagotavljamo, da je aplikacija "Ignis" resnično prilagojena potrebam gasilcev in da se ves čas razvija v skladu z njihovimi pričakovanji.

Naša vizija je ustvariti inovativno in zanesljivo orodje, ki bo gasilcem omogočilo boljše upravljanje, hitrejši odziv na nujne dogodke ter večjo varnost za vse vpletene. S stalnim razvojem, vključevanjem gasilcev v proces ter odprtimi ušesi za njihove predloge, gradimo aplikacijo "Ignis" kot nepogrešljivo orodje za gasilske enote v poklicnih gasilskih zavodih.

Zaznava potreb
Analiza, optimizacija in digitalizacija osnovnih procesov.
Arhitektura
Povezovanje z zunanjimi sistemi, poenotenje procesov znotraj Slovenije.
Lansiranje aplikacije
Lansiranje osnovne verzije aplikacije in stalne posodobitve.
Stalne nadgradnje
Aplikacija se stalno nadgrajuje, obseg raste. Dodali smo tudi mobilno aplikacijo za lažje delo na terenu.
Kreativnost in tehnična
dovršenost_združeni

Aplikacija za vodenje gasilske enote "Ignis" je rezultat tesnega sodelovanja med razvojno ekipo in izkušenimi gasilci, ki so s svojim dragocenim znanjem ter izkušnjami sooblikovali aplikacijo po svoji meri.

Ta inovativna rešitev predstavlja popolno združitev tehnologije in praktičnih potreb gasilskih enot, kar je omogočilo ustvariti orodje, ki odgovarja specifičnim zahtevam in izzivom, s katerimi se srečujejo v svojem delu.

Delo z gasilci, ki so aktivno sodelovali pri snovanju aplikacije, je bilo ključno za dosego izjemnih rezultatov. Njihova izkušnja in vpogled v realnost delovanja gasilskih enot je omogočil razvoj funkcij in lastnosti, ki so resnično koristne in relevantne za njihovo delo. Ti gasilci so postali pomemben most med konceptom aplikacije in praktično izvedbo v terenskih razmerah. Z njihovo pomočjo smo oblikovali vmesnik, ki je enostaven za uporabo tudi v nujnih situacijah, kar omogoča hitro in intuitivno delovanje tudi med stresom intervencij. Prav tako so prispevali k oblikovanju funkcij za hitro opozarjanje, prenos informacij v realnem času ter shranjevanje ključnih dokumentov in podatkov.

Gasilci so s svojimi predlogi in povratnimi informacijami vplivali na nenehno izboljševanje aplikacije "Ignis". Njihova prizadevanja so omogočila dodajanje novih funkcij, ki so odražale potrebe gasilskih enot v različnih situacijah, ter posledično pripomogla k njenemu razvoju v celovito in močno orodje za upravljanje gasilskih intervencij.

Sodelovanje gasilcev pri oblikovanju aplikacije "Ignis" je pustilo trajen pečat in zagotovilo, da je ta rešitev resnično prilagojena njihovim potrebam in zahtevam. Njihova vnema, predanost ter zavezanost varnosti državljanov in gasilcev je prispevala k ustvarjanju aplikacije, ki je postala nepogrešljivo orodje v skoraj vseh poklicnih gasilskih zavodih v Sloveniji.

Rezultati

Aplikacija je postala ključno orodje v skoraj vseh poklicnih gasilskih zavodih po Sloveniji, saj je prinesla številne pomembne izboljšave in prednosti v njihovem vsakdanjem delovanju.

Z aplikacijo Ignis se je močno povečala hitrost odzivanja in zmanjšalo časovno okno za reševanje nujnih dogodkov, kar je neprecenljivo v situacijah, kjer vsaka sekunda šteje.

Poleg tega je aplikacija "Ignis" omogočila tudi optimizacijo delovnih procesov v gasilskih enotah. S popolnim pregledom nad dogodki, enotami in opremo na terenu v realnem času so gasilci lahko bolje usklajeni, bolj informirani in sposobni hitro prilagajati svoje ukrepe glede na trenutne potrebe. To je privedlo do boljše organizacije intervencij, učinkovitejše uporabe virov ter povečane operativne učinkovitosti.

Gasilci so poudarili, da aplikacija "Ignis" izjemno izboljšuje njihovo situacijsko ozaveščenost tako pred prihodom na prizorišče kot tudi po dogodku. To jim omogoča natančnejšo analizo intervencij, prepoznavanje vzorcev in priložnosti za izboljšave ter učenje iz preteklih izkušenj.

Skupno gledano je aplikacija "Ignis" prinesla revolucionarne spremembe v delovanju poklicnih gasilskih zavodov v Sloveniji. Njena vloga kot ključnega orodja za hitrejši odziv, boljšo organizacijo ter večjo varnost tako gasilcev kot državljanov je nedvomno pripomogla k izboljšanju celotnega gasilskega sistema v državi.